KVK Sambalpur
English     ଓଡ଼ିଆ
Mandate of KVK :
 1. Organize short and long term vocational training courses and allied vocation for the farmer and rural youth with emphasis on "Learning by Doing" for higher productions on farm and generating self employment.
 2. Organize training to update the extension personal with emerging advances in agriculture research on regular basis.
 3. Conducting "On Farm Testing" for identifying technology in terms of location specific sustainable land use.
 4. Organise "Front Line Demonstration" on various crops to generate production data and feedback information.

କୃଷି ଉପଦେଶ

୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା:

ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ବୁଣା ଧାନ:

 • ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣାର ୮-୧୦ ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଘାସର ୨-୩ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ଘାସମରା ଔଷଧ ବିସପାଇରିବାକ ସୋଡିୟମ୍ ୧୦% ଏସ୍.ସି. ୧୨୦ ମି.ଲି. ୧୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ଫେନୋସ୍କାପ୍ରୋପ୍ - ପି. ଇଥାଇଲ୍ (ରାଇସ୍ ସ୍ଟାର୍) ୨୬୦ ଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଇଥୋକ୍ସି ସଲ୍ଫ୍ୟ୍ରୁନ୍ (ସନ୍ ରାଇଜ୍) ୫୦ ଗ୍ରା.ମ୍. ଏକର ପଛା ଧାନ ବୁଣିବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ପରେ ପୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଉଚ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଧାନ ବୁଣା ଜମି:

 • ଢ଼ିପ ଜମିରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣା ର ୮-୧୦ ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଘାସର ୨-୩ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ଘାସମରା ଔଷଧ ବିସପାଇରିବାକ ସୋଡିୟମ୍ ୧୦% ଏସ୍.ସି. ୧୨୦ ମି.ଲି. ୧୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ରୁଆ ଧାନ :

 • ଖାଲୁଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ରୁଆ ଧାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଧାନ କିସମ ଯଥା ସି.ଆର ଧାନ ୩୦୭(ମଉଡମଣି) ସି.ଆର ଧାନ ୩୦୩, ସି.ଆର ଧାନ ୩୦୪, ଏମ୍ ଟି ୟୁ ୧୦୦୧, ଏମ୍ ଟି ୟୁ ୧୦୧୦, ନବୀନ , ସି.ଆର ଧାନ ୩୧୦, ଡି. ଆର୍. ଆର୍. -୪୪, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ସି.ଆର ଧାନ ୩୦୧, ସି.ଆର ଧାନ ୮୦୦, ସି.ଆର ଧାନ ୪୦୪, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବ୍-୧ ଏବଂ ବିପିଟି ୫୨୦୪ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ଉପକୂଳବର୍ତୀ ଲବଣଯୁକ୍ତ ଜମି ନିମିତ୍ତ ଲବଣ ସହଣୀୟ ଧାନ ବିହନ ଯଥା ସି.ଆର ଧାନ ୪୦୫ (ଲୁଣାସଂଖୀ), ସି.ଆର ଧାନ ୪୦୩ (ଲୁଣାସୁବର୍ଣ୍ଣା) ଏବଂ ଲୁଣିଶ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ଜଳ ସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ବିହନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଯଥା ଅଜୟ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସି.ଆର ଧାନ ୭୦୧, କେ.ଆର.ଏଚ୍-୨, ପି.ଏଚ୍.ବି-୭୧ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ବାସ୍ନା ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର କିସମ ଯଥା ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ, ସି. ଆର ସୁଗନ୍ଧଧାନ ୯୦୭, ସି. ଆର ସୁଗନ୍ଧଧାନ ୯୦୮ଏବଂ ସି. ଆର ସୁଗନ୍ଧଧାନ ୯୧୦ଇତ୍ୟାଦି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ଏକ ଏକର ଧାନ ଜମିରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ୩୨୦ ବର୍ଗ ମିଟର ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚତା ୧୦ ସେ.ମି. , ପ୍ରସ୍ଥ ୧.୨ ମିଟର ଥିବା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଦୁଇ ତଳିଘରା ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନର ଏକ ନାଳୀ ଜଳ ସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ।
 • ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ହୋଇଥିଲେ ଏକର ପିଛା ୧୨-୧୬ କି.ଗ୍ରା ବିହନ ଏବଂ ସଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୫-୬ କି.ଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ଧାନ ବିହନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଘାସ ମଞିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ବିହନକୁ ୨% ଲୁଣ ଦ୍ରବଣରେ (ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରା.ମ୍. ଖାଇବା ଲୁଣ) ବୁଡାଇ ଭାସମାନ ଘାସ ମଞି ଓ ଅଗାଡି ଧାନକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
 • ଏକ କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ବିହନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ (ବାଭିଷ୍ଟିନ୍) ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମହିଷା ରୋଗ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇସାଇକା୍ଲଜୋଲ୍ ୭୫ ଡବ୍ଲୁ.ଜି. (ବାନ୍ କିମ୍ବା ବିମ୍) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠାରେ ଆର୍ଦ୍ର ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
 • ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ତଳିଘରାରେ ୩୦-୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ଏବଂ ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ତଳିଘରାରେ ୧୫-୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ସମାନ ଭାବେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
 • ୪୦ ବର୍ଗ ମିଟର ତଳଘରା ରେ ୨ ଝୁଡ଼ି ହିସାବରେ ସଢା ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ୩୨୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳିଘରାରେ ୯ କି.ଗ୍ରା, ୟୁରିଆ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଏସ୍.ଏସ୍.ପି., ୬.୭ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି କିମ୍ବା ୯ କି.ଗ୍ରା ଡି.ଏ.ପି, ୬.୭ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପ, ୫ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ତଳିଘରା ରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣିବାର ୦-୩ ଦିନ ପରେ ଏକର ପିଛା ପାଇରାଜୋସଲ୍ଫ୍ୟୁରାନ୍ ଇଥାଇଲ୍ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ଯଦି ତଳିଘରାରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପ୍ରତି ଘଝକଋ (ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍) ୮୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫ % ଇ.ସି. ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥାୟାମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ତଳି ଘରାରେ ମହିଷା ରୋଗ ଏବଂ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ମାନ୍କୋଜେବ୍ ୭୫ ଡବ୍ଲୁ. ପି. ୨.୮ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ମାନ୍କୋଜେବ୍ ୬୩% ସହିତ କାବାଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨% ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ତଳିଘେରାରେ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଟ୍ରାଇସାଇକା୍ଲଜୋଲ୍ ୭୫ ଡବ୍ଲୁ.ପି ୦.୬ ଗ୍ରାମ୍କୁଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 • ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚେରଗଣ୍ଠିି ରୋଗ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରାର୍ଦୁଭାବ ଅଧିକା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଧାନ ବୁଣିବାର ୧-୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା, କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଦାନାଦାର୍ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଫୋରେଟ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଡିଆଜିନନ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ଯଦି ତଳିଘେରାରେ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ (ଟିଲ୍ଟ୍) ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 • ଧାନ ରୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ମଶିଣା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ସମତଳ ଚଟାଣ ବା ଜମିରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ୨୪ ଙ୍ଘ ୪୦ ସେ.ମି ର ଏକ କାଠ ଛାଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ । ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଛାଞ୍ଚରେ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଭରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଛାଞ୍ଚ ଘରାରେ ୧୨୫ ଗ୍ରା.ମ୍. ଧାନ ବିହନକୁ ରୁଟେକ୍ସ ହରମୋନ୍ରେ ୩ ଗ୍ରା.ମ୍. ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ । ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ମଞିକୁ ଏକ ଚର୍ତୁଥାଂଶ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ହିସାବରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ ୧୫ – ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ୩୨ ଟି ଏହି ପରି ମଶିଣା ତଳି ଆବଶ୍ୟକ ।
 • ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ୭-୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଥର କାଦୁଅ କରି ଭଲଭାବେ ସମତଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ କାଦୁଅ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସଢା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମରେ ୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୪୪ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି, ଏବଂ ୩୩ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି କିମ୍ବା ୨୨ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ ,୧୨୫ କିଗ୍ରା ଏସ୍.ଏସ୍.ପି., ଏବଂ ୩୩ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି, କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଲିଆ ମାଟି ହୋଇଥିଲେ ୪ କି.ଗ୍ରା, ୟୁରିଆ, ୪୪ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି, ଏବଂ ୧୬.୫ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି କିମ୍ବା ୨୨ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ,୧୨୫ କିଗ୍ରା ଏସ୍.ଏସ୍.ପି., ଏବଂ ୧୬.୫ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି. ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ୬ କି.ଗ୍ରା, ୟୁରିଆ, ୫୨ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି, ଏବଂ ୩୦କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି କିମ୍ବା ୨୬ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ,୧୫୦ କିଗ୍ରା ଏସ୍.ଏସ୍.ପି. ଏବଂ ୩୦ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି, ମୂଳସାର ଭାବେ ମାଟି କାଦୁଅ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦସ୍ତା ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବ ଏକ ଏକର ପିଛା ଜିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. (ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ) ଶେଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ଯେଉଁ ଜମିରେ ବୋରକ୍ ପରିମାଣ ଅଭାବ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଏକର ପିଛା ବୋରାସ୍କ୍ ୨ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନର ତଳି ୨୦ x ୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨-୩ ଟି ତଳି ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି ୧-୨ ଟି ତଳି ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
 • ରୁଆ ଧାନରେ ବାଳୁଂଗା ଦମନ ପାଇଁ ବେନ୍ସଲ୍ଫୁରନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ସହିତ ପ୍ରିଟିଲାଲ୍ଲୋର (ଲୋଣ୍ଡେକ୍୍ସ ପାୱାର କିମ୍ବା ଇରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍ଗ୍୍ ନାମରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ) ଏକରକୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ରୋଇବାର ୩ ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

*Source : NRRI, Cuttack

News & Events
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |
ଗତ ସପ୍ତାହ 2 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି | ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମାଟିର ବତର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି | ଯଦି ତଳି ଘେରରେ ପାଣି ଜମି ଥାଏ ତେବେ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ |
ଧାନ ପାଇଁ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | ସବୁଜ ଖାତା ସାର ଯେମିତି ଧଇଞ୍ଚା 35 ରୁ 40 ଦିନର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ଏବେ ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ହରଡ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇ ପାରିବେ |
Hon'ble Vice Chancellor, OUAT visited KVK on 11.06.2019 and reviewed KVK activities.
Important Links

Krishi Vigyan Kendra, Sambalpur
Designed and Maintained By: Satyabrata Ku. Behera, Progamme Asst. (Computer), Mob: 94371-75101
Last Update on: 05-Jul-2019

Flag Counter

No. of page hits : 200665